Fast och rörlig ränta

Om du tar lån är fast eller rörlig ränta viktig att känna till skillnanden på, särskilt om det gäller stora summor som vid exempelvis bolån.

 

Fast ränta

Fast ränta är en vanlig benämning på kreditlån där räntesatsen är densamma genom hela avbetalningsperioden. Fördelen med denna är att du kan enkelt beräkna dina ränte- och avbetalningskostader årsvis, och slipper riskera högre ränta om reporäntan stiger under perioden.

Fast ränta kallas även bunden ränta, men denna benämning används vid banklån och bolån. Amorteringstiden är ofta längre vid dessa lån pga dess storlek, och att då binda lånet vid ett lågt ränteläge kan vara gynnsamt i längden. Du är då skyddad mot höjd reporänta som i sin tur ger högre räntor för banklån.

Tar du dock lån under högkonjunktur då räntorna är höga är det bättre att välja rörligt. Du kan även få fast ränta när du sparar pengar, men då krävs att du låser (binder) ditt sparkapital under en period (från några månader till flera år). Denna fasta ränta är högre än den normala, rörliga räntan för sparkonton.

 

Rörlig ränta

Motsatsen till fast eller bunden ränta är rörlig ränta. Tar man lån vid ett tillfälle då reporäntan är hög så kan man tjäna på att välja rörligt, och vänta tills räntorna sjunkit innan man väljer att binda sitt lån. Rörlig ränta innebär helt enkelt att räntan på ens lån följer reporäntan och konjunktursvängningarna i ekonomin.

De allra flesta sparkonton på marknaden har rörlig ränta som även den följer reporäntan.

 

Du kan även få en kombination av fast och rörlig ränta när du lånar pengar. Det är vanligt vid exempelvis bolån eller andra typer av lån som involverar mycket pengar.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)