Ränta

Ränta är ett begrepp som alla hört talas om, men få kan definiera. Alla vet att man får betala ränta om man lånar pengar, eller att man får ränta om man sätter in pengar på banken. När du sätter in pengar på banken får du ränta för att du i praktiken lånar ut dina pengar till dem. Banken i sin tur lånar ut dina pengar vidare, bl a i form av lån till andra kunder. Detta tar banken betalt för i form av ränta.

Hur hög ränta du får för dina sparade pengar eller hur mycket du får betala när du lånar pengar styrs bl a av reporäntan som bestäms av Riksbanken. Överallt där pengar lånas ut förekommer ränta som kompensation för att man står över förfogandet av pengarna tills man fått dem tillbaka.

Kort sagt: Ränta är priset på pengar.

Hur påverkar ränteläget mig?

Det som styr vilken ränta du får eller får betala styrs av reporäntan som sätts av Riksbanken. Beroende på om reporäntan är hög eller låg påverkas du på olika sätt, antingen direkt eller indirekt. Detta påverkar även hela landet som helhet, både privatpersoner som företag.

Låg ränta

En låg ränta främjar dem med lån, eller som planerar att låna pengar. Då ränta är priset på pengar är det alltså billigare att låna pengar ju lägre räntorna är. En låg reporänta används ofta av Riksbanken i dåliga tider för att få fart på ekonomin genom att privatpersoner handlar och investerar mer, och företag lånar pengar för att investera i sin verksamhet. En låg ränta under lång tid riskerar dock att blåsa upp finansiella bubblor, dvs att priset stiger för snabbt för en viss tillgång. Låga räntor riskerar också att inflationen ökar mer än de 2% som är Riksbankens årliga mål.

En låg ränta är alltså bra för dem med lån men mindre bra för dem som sparar pengar på banken.

Hög ränta

Om låga räntor används i dåliga tider för att få fart på ekonomin, så är höga räntor vanliga under högkonjunktur då ekonomins kugghjul rullar på för fullt. Det är då dyrare att låna pengar men mer gynnsamt att spara på banken. Riksbanken höjer oftast reporäntan successivt när Sveriges ekonomi växer, både för att stävja inflationen och eventuella bubblor.

En hög ränta är alltså bra för dem som sparar på banken, men sämre för dem med stora lån.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)